Profesionalna edukacija za Vas!


C# i .NET Framework

Polaznici će se kroz seminar upoznati sa osnovama programiranja u C# programskom jeziku, .NET Framework okruženjem, te radom u Visual Studio razvojnom okruženju. Polaznici će savladati osnove C# programskog jezika i objektno orijentiranog programiranja pri izradi konzolnih aplikacija, WindowsForms aplikacija, te WPF aplikacija.

Cijena: NA UPIT

 •  Trajanje: 80 sati
 •  Tečaj izvodi: EducirajMe
 •  Literatura: uključena
 • Mjesto održavanja:

  • Bjelovar
  • Virovitica
  • ON LINE učenje
 • Vrsta edukacije:

  • IT Edukacije
 • Podvrsta:

  • Razvoj internet i mobilnih aplikacija

Opis

Sadržaj tečaja:

Razvojna okolina Microsoft Visual Studio i .NET Framework

Opća struktura C# programa

Osnove programskog jezika

 • Tipovi podataka
 • Programske strukture
 • Rad sa iznimkama

Objektno orijentirano programiranje

Klase i objekti

 • Karakteristike klasa (nasljeđivanje, enkapsulacija, polimorfizam i apstrakcija)
 • Svojstva, metode i događaji
 • Konstruktor klase
 • Tipovi klasa
 • Rad sa objektima

Sučelja

Rad sa podacima

 • SQL
 • LINQ

Asinkrono programiranje

Uvod u WindowsForms aplikacije

Uvod u WPF (Windows Presentation Foundation)

POTREBNO PREDZNANJE:

Poznavanje rada na računalu

NA KRAJU DOBIVATE:

Svjedodžbu o pohađanom tečaju

U cijenu nije uračunata upisnina 150€.

U upisninu je uključen trošak administracije, nastavni materijali (ostaju u vlasništvu polaznika), završni ispit, izdavanje svjedodžbe i upis u loyalty program.

KONTAKT PODACI I INFORMACIJE EducirajMe CENTARA:

Bjelovar/Virovitica – 043/263 194

 • Adresa: Bjelovar, Ul. Ante Trumbića 4/1.kat
 • Ostale regije, info na tel. 043/263 194
 • Mail: informacije@educirajme.com

Pošaljite upit

PRIJAVITE SE NA EDUKACIJU