Pripreme za državnu maturu u Bjelovaru uključuju instrukcije iz 6 najvažnijih predmeta.

Pripreme za maturu iz matematike, hrvatskog jezika, engleskog, fizike, kemije i biologije.