Odlični profesori, individualan pristup, a kroz sve faze priprema se mjeri uspješnost. Tu je svakako i usmjeravanje tijekom priprema, gdje se pripremamo i psihološki na samu Državnu maturu, pa se i razina stresa smanjuje. Pomaže u tome i probna matura, ispit na kojem se simulira državna matura.

Pripreme su stvarno super stvar, jer se teško sam natjerati da kreneš, a i ne znaš jednostavno odakle bi krenuo. Pripreme sam odlučila upisati prvenstveno zato što sam strukovna škola, a ispiti na državnoj maturi se baziraju više na gimnazijskom programu. Kemiju smo imali samo prve dvije godine u srednjoj školi, pa se trebalo posebno pripremati.

Ivona Farkaš18.12.2015.