Pripreme su mi bile od velike pomoći. Predavačica je bila odlična, ali zapravo je ključ bio u tome da mi sami radimo. Sve je bilo u našim rukama, ona nam je samo objasnila neke problematične stvari, i motivirala nas.

Luka Ahac22.11.2017.