"Siguran prvi korak i siguran put #ravnodouspjeha. Uskoro više na EducirajMe.com"
Objavljeno: 03.08.2018.

Ravno do uspjeha

Najava edukacija za upisni rok 10. i 11. mjesec 2018.

IT i Poslovne edukacije (12 godina iskustva)

- Upisi zvanja u radnu knjižicu (u partnerstvu sa Učilištem Algebra)
- Specijalistički seminari/tečajevi
- Međunarodne certifikacije

Bjelovar i Virovitica (učionička nastava)

 • CAD SPECIJALIST
 • JAVA PROGRAMER
 • WEB PROGRAMER PHP APLIKACIJA
 • WEB DIZAJNER
 • PROGRAMER MOBILNIH APLIKACIJA - ANDROID
 • RAČUNALNI OPERATER
 • ECDL RAČUNALNI OPERATER
 • ECDL RAČUNALNI OPERATER - SPECIJALIST
 • VODITELJ IZRADE I PROVEDBE EU PROJEKATA 
 • KNJIGOVOĐA
 • SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA
 • SPECIJALISTIČKI IT I POSLOVNI TEČAJEVI I SEMINARI

On line nastava/treninzi (Hrvatska i EU) 


Učenje/usavršavanje stranih jezika i prevođenja (10 godina iskustva)

Učenje stranih jezika Engleski/Njemački/Francuski:
- predškolski i školski uzrast jezični Kids kamp (mogućnost suradnja sa gradovima, općinama, vrtićima, školama,    knjižnicama,…u njihovim prostorima)
- učenje/usavršavanje jezika za odrasle (nezaposleni, zaposleni,…)
- učenje/usavršavanje jezika za tvrtke/poslovne subjekte
- učenje/usavršavanje jezika za projektne grupe (udruge, ustanove, tvrtke, javni sektor, projekti iz EU fondova,…)
- usklađenost sa europskom jezičnom mapom
- mogućnost učenja jezika specifičnim radnim potrebama (turizam, zdravstvo, transport, ugostiteljstvo, ekonomija,    tehnička zanimanja,…) 

Pristup učenju stranih jezika:

 • Individualni (termini prilagođeni polaznicima)
 • Grupni
 • Konverzacijski
 • Poslovni
 • Projektne grupe (termini prilagođeni grupama)
 • EducirajMe pristup
 • Garancija ishoda učenja 

Prevođenja
Svih vrsta dokumenata, sa i na sve strane jezike, sa i bez ovjere ovlaštenog sudskog tumača
Usluge prevodioca 


Pripreme za državnu maturu i instrukcije (9 godina iskustva)

- Pripreme za državnu maturu 2018./19.
- ePripreme za državnu maturu
- Osnovnoškolske i srednjoškolske instrukcije
- eInstrukcije


KONTAKTI, PREDBILJEŽBE, INTERESI:

Email: informacije@educirajme.com

Telefon: 043/263-194