"Siguran prvi korak i siguran put #ravnodouspjeha."
Objavljeno: 10.08.2021.

Ravno do uspjeha - Najava edukacija za Jesenski upisni rok

IT i Poslovne edukacije (14 godina iskustva)

- Upisi zvanja u radnu knjižicu (u partnerstvu sa Učilištem Algebra)
- Specijalistički seminari/tečajevi
- Međunarodne certifikacije

U Bjelovaru i Virovitici (učionička nastava suradnja EducirajMe i Algebra):

On line nastava/treninzi (Hrvatska i EU) 


Učenje/usavršavanje stranih jezika i prevođenja (12 godina iskustva)

Učenje stranih jezika Engleski/Njemački/Francuski:
- predškolski i školski uzrast jezični Kids kamp (mogućnost suradnja sa gradovima, općinama, vrtićima, školama,    knjižnicama,…u njihovim prostorima)
- učenje/usavršavanje jezika za odrasle (nezaposleni, zaposleni,…)
- učenje/usavršavanje jezika za tvrtke/poslovne subjekte
- učenje/usavršavanje jezika za projektne grupe (udruge, ustanove, tvrtke, javni sektor, projekti iz EU fondova,…)
- usklađenost sa europskom jezičnom mapom
- mogućnost učenja jezika specifičnim radnim potrebama (turizam, zdravstvo, transport, ugostiteljstvo, ekonomija,    tehnička zanimanja,…) 

Pristup učenju stranih jezika:

  • Individualni (termini prilagođeni polaznicima)
  • Grupni
  • Konverzacijski
  • Poslovni
  • Projektne grupe (termini prilagođeni grupama)
  • EducirajMe pristup
  • Garancija ishoda učenja 

Prevođenja
Svih vrsta dokumenata, sa i na sve strane jezike, sa i bez ovjere ovlaštenog sudskog tumača
Usluge prevodioca 


Pripreme za državnu maturu i instrukcije (12 godina iskustva)

- Pripreme za državnu maturu 2021./22.
- ePripreme za državnu maturu
- Osnovnoškolske i srednjoškolske instrukcije
- eInstrukcije


KONTAKTI, PREDBILJEŽBE, INTERESI:

Email: informacije@educirajme.com

Telefon: 043/263-194