Voditelj EU projekata: Najbolji edukacijski program na tržištu
Objavljeno: 29.02.2016.

Uvijek su vas zanimali europski projekti, a o njima ste zasad samo slušali putem medija i drugih kanala informiranja? Preuzmite stvari u svoje ruke i naučite kako se postaje Voditelj EU projekata, putem programa koji počinje uskoro u našim centrima u Varaždinu i Koprivnici.

Prijave za edukaciju su u tijeku, a prijaviti se možete do 20. ožujka. Program edukacije počinje 22. ožujka. Prijavite se na karijera@educirajme.com  te putem telefona 042/200-515 te 048/621-109.

Program obrazovanja Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova je trenutno dokazano najkompletniji program na tržištu obrazovanja, te zasigurno jedna od edukacija gdje će vam se povrat uložene investicije i znanje višestruko isplatiti u vrlo kratkom roku. Po završetku programa, stječe se pravo na upis u radnu knjižicu.

Cijela specijalistička edukacija provodi se praktično na stvarnim primjerima, te je završni rad svakome polazniku ujedno i priprema za stvarno apliciranje na jedan od projekta financiranih iz EU.

Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Koje su Vaše prednosti poznavanja izrade EU projekata?

Tržište voditelja projekata specifičan je i potpuno novi segment tržišta rada koji pokazuje konstantni rast. Na žalost, trenutno je u Hrvatskoj prisutan deficit kompetentnih voditelja projekata finaniciranih iz EU fondova, te je ovo područje značajna prilika za sve pojedince u potrazi za boljim ili novim poslom. S ulaskom Hrvatske u EU dostupna sredstva sada su višestruko veća – u nekim sektorima bit će moguće povući i 10 puta veće iznose od onih koji su bili raspoloživi prije ulaska. Posao voditelja EU projekata je zahtjevan i ozbiljan posao za koji su neophodne izvrsne organizacijske vještene, ali koji ujedno obiluje opsežnim administrativnim aktivnostima, izvješćima i kontinuiranom komunikacijom sa provedbenim tijelom, a idealan je za osobe koje brzo uče i uživaju raditi u dinamičnom okruženju.

Što ćemo Vas naučiti?

Kroz programe ćete raditi na  najnovijim službenim projektnim dokumentima i koristiti primjera dijelova uspješnih projekata koji su odobreni za financiranje u Hrvatskoj u proteklim godinama.

Naglasak programa obrazovanja je na praktičnim vježbama kojih je u nastavi zamišljeno više od trideset, studijama slučaja i mnoštvu prikaza realnih situacija iz razvoja i provedbe EU projekata.

Tijekom edukacije naučit ćete kako koristiti stečena znanja u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama.

Mi povećavamo vrijednost Vaše edukacije!
Tijekom edukacije izrađivat ćete vlastitu projektnu aplikaciju (samostalno ili u timu) koristeći službene natječajne dokumente aktualnih natječaja za koju će na kraju programa dobiti komentare i ocjenu stručnog konzultanta. Na ovaj način polaznici će imati priliku proći kroz postupak sličan evaluaciji projektnog prijedloga što daje dodatnu edukacijsku vrijednost.

Zašto smo najbolji?

Unutar ovog program imat ćete priliku učiti od najboljih hrvatskih konzultanata koji su svoje iskustvo godinama izgrađivali kao voditelji odjela za provedbu i pripremu projekata unutar ugovornih tijela, da bi kasnije ta znanja primjenjivali u pripremi i pisanju projektnih prijedloga na strani nositelja projekata. Danas rade kao evaluatori aplikacija na natječaje EU programa, sudjeluju u kreiranju operativnih planova i strateških dokumenata na nacionalnoj razini, a kreirali su i proveli stotine projekata financiranih iz EU fondova

Trajanje programa: 120 sati

Sadržaj programa:

  • 1. Modul: EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima
  • 2. Modul: Pristup logičke matrice projekta
  • 3. Modul: Priprema projektne aplikacije
  • 4. Modul: Izrada proračuna projekta
  • 5. Modul: Osnove uspješne provedbe projekata
  • Praktični seminar – izrada projektne aplikacije

Prijavite se na karijera@educirajme.com  te putem telefona 042/200-515 te 048/621-109.

Pogledajte i zanimljiv VIDEO, koji će vam zasigurno otkriti neke nove detalje, vezano uz ovu atraktivnu edukaciju.