Voditelj izrade i provedbe EU projekata
Objavljeno: 30.10.2014.

Uvijek su vas zanimali europski projekti, a o njima ste zasad samo slušali putem medija i drugih kanala informiranja? Preuzmite stvari u svoje ruke i naučite kako se postaje Voditelj EU projekata, putem programa koji počinje uskoro u našim centrima u Koprivnici, Varaždinu, Virovitici i Bjelovaru.

Varaždinu i Koprivnici edukacija počinje 17. studenog, a svi koji se prijave do 10.11. stiču i vaučer s dodatnih 30% popusta na cijenu programa. Prijavite se za Voditelja EU projekata u Varaždinu putem e-maila informacije@educirajme.com, telefona 042/200-515 ili dođite osobno u našu referadu u Kukuljevićevu ulicu 7 u Varaždinu.

Program obrazovanja Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova je trenutno najkompletniji program na tržištu obrazovanja, te zasigurno jedna od edukacija gdje će vam se povrat uložene investicije i znanje višestruko isplatiti u vrlo kratkom roku. Po završetku programa, stiče se pravo na upis u radnu knjižicu.

Cijela specijalistička edukacija provodi se praktično na stvarnim primjerima, te je završni rad svakome polazniku ujedno i priprema za stvarno apliciranje na jedan od projekta financiranih iz EU.

Prijave za edukaciju su u tijeku, a prijaviti se možete do kraja listopada…

Svi zainteresirani mogu se  prijaviti na:

mailoveinformacije@educirajme.com

telefone: 042/200-515; 043/63-194.

Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Koje su Vaše prednosti poznavanja izrade EU projekata?

Tržište voditelja projekata specifičan je i potpuno novi segment tržišta rada koji pokazuje konstantni rast. Na žalost, trenutno je u Hrvatskoj prisutan deficit kompetentnih voditelja projekata finaniciranih iz EU fondova, te je ovo područje značajna prilika za sve pojedince u potrazi za boljim ili novim poslom. S ulaskom Hrvatske u EU dostupna sredstva sada su višestruko veća – u nekim sektorima bit će moguće povući i 10 puta veće iznose od onih koji su bili raspoloživi prije ulaska. Posao voditelja EU projekata je zahtjevan i ozbiljan posao za koji su neophodne izvrsne organizacijske vještene, ali koji ujedno obiluje opsežnim administrativnim aktivnostima, izvješćima i kontinuiranom komunikacijom sa provedbenim tijelom, a idealan je za osobe koje brzo uče i uživaju raditi u dinamičnom okruženju.

Što ćemo Vas naučiti?

Kroz programe ćete raditi na  najnovijim službenim projektnim dokumentima i koristiti primjera dijelova uspješnih projekata koji su odobreni za financiranje u Hrvatskoj u proteklim godinama.

Naglasak programa obrazovanja je na praktičnim vježbama kojih je u nastavi zamišljeno više od trideset, studijama slučaja i mnoštvu prikaza realnih situacija iz razvoja i provedbe EU projekata.

Tijekom edukacije naučit ćete kako koristiti stečena znanja u praksi, prilikom izrade stvarnih projektnih prijedloga i provedbe projekata u svojim organizacijama.

Mi povećavamo vrijednost Vaše edukacije! Tijekom edukacije izrađivat ćete vlastitu projektnu aplikaciju (samostalno ili u timu) koristeći službene natječajne dokumente aktualnih natječaja za koju će na kraju programa dobiti komentare i ocjenu stručnog konzultanta. Na ovaj način polaznici će imati priliku proći kroz postupak sličan evaluaciji projektnog prijedloga što daje dodatnu edukacijsku vrijednost.

Zašto smo najbolji?

Algebra se više od 6 godina aktivno bavi pripremom i savjetovanjem u pripremi projektnih prijedloga iz programa CARDS, PHARE i drugih, a unutar programa IPA njeni konzultanti su sudjelovali u pripremi više od 50 različitih projektnih prijedloga za brojne institucije, udruge i tijela javne vlasti.

Unutar ovog program imat ćete priliku učiti od najboljih hrvatskih konzultanata koji su svoje iskustvo godinama izgrađivali kao voditelji odjela za provedbu i pripremu projekata unutar ugovornih tijela, da bi kasnije ta znanja primjenjivali u pripremi i pisanju projektnih prijedloga na strani nositelja projekata. Danas rade kao evaluatori aplikacija na natječaje EU programa, sudjeluju u kreiranju operativnih planova i strateških dokumenata na nacionalnoj razini, a kreirali su i proveli stotine projekata financiranih iz EU fondova

Trajanje programa

120 sati (8-satne cjelodnevne radionice)

Sadržaj programa:

  • 1. Modul: EU fondovi i uvod u upravljanje EU projektima
  • 2. Modul: Pristup logičke matrice projekta
  • 3. Modul: Priprema projektne aplikacije
  • 4. Modul: Izrada proračuna projekta
  • 5. Modul: Osnove uspješne provedbe projekata
  • Praktični seminar – izrada projektne aplikacije

Dodatne informacije:

e-mail: informacije@educirajme.com

Telefon: 042/200-515; 043/263-194.

U studenom i prosincu počinje cijeli zanimljivih edukacija u svim našim centrima (Varaždin, Bjelovar, Koprivnica, Virovitica), a više informacija pročitajte OVDJE –> Referendum za znanje.