C# i .NET Framework: Prijave za vrhunsku programersku edukaciju u tijeku
Objavljeno: 27.03.2017.

U EducirajMe centru u Varaždinu upravo su krenule prijave za edukaciju C# i .NET Framework, koja će početi početkom svibnja.

Svi koji se prijave do petka 26. travnja stječu pravo na 5% dodatnog popusta. Ukoliko netko od polaznika dovede prijatelja ili prijateljicu oboje stječu pravo na 10% popusta, a svi koji su dosad polazili naše edukacije oslobođeni su plaćanja upisnine za ovu edukaciju prilikom početka. Upisninu ne moraju plaćati niti bivši polaznici Algebrinih edukacija.

>> C# i .NET Framework) – informacije i prijave

Predavač je jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za edukaciju IT/programerskih kadrova Zlatko Kunštek, s kojim smo nedavno porazgovarali. Profesor Kunštek ima dugogodišnje programersko iskustvo, kao i iskustvo rada s mnogim stručnjacima i razvojim timovima, a tvrdi da za postati programer nije potrebno preveliko predznanje. 

>> Zlatko Kunštek: Za uspjeh su potrebni logika, kombinatorika i - upornost

Edukacija će se održavati subotama u prijepodnevnom terminu.

Cijena ove edukacije je svega 2.400 kuna. U cijenu nije uračunata upisnina od 400 kn. U upisninu je uključen trošak administracije, nastavni materijali (ostaju u vlasništvu polaznika), završni ispit, izdavanje svjedodžbe i upis u loyalty program.

Polaznici će se kroz edukaciju upoznati s osnovama programiranja u C# programskom jeziku, .NET Framework okruženjem, te radom u Visual Studio razvojnom okruženju. Polaznici će savladati osnove C# programskog jezika i objektno orijentiranog programiranja pri izradi konzolnih aplikacija, WindowsForms aplikacija, te WPF aplikacija.

Sadržaj edukacije (glavni dijelovi):

Razvojna okolina 

Microsoft Visual Studio i .NET Framework  

Opća struktura C# programa  

Osnove programskog jezika       
- Tipovi podataka                   
- Programske strukture                 
- Rad sa iznimkama

Objektno orijentirano programiranje  Klase i objekti                  
Karakteristike klasa (nasljeđivanje, enkapsulacija, polimorfizam i apstrakcija) 
-
 Svojstva, metode i događaji                  
- Konstruktor klase                  
- 
Tipovi klasa                
- 
Rad sa objektima

Sučelja Rad sa podacima                
- SQL                  
- LINQ

Asinkrono programiranje  

Uvod u WindowsForms aplikacije  

Uvod u WPF (Windows Presentation Foundation) 

Svi koji se žele prijaviti, mogu to učiniti putem telefona 042/200 515, odnosno u EducirajMe centru u Varaždinu, Ivana Kukuljevića 7/1.kat te putem mejla pamela@educirajme.com.

 Predprijave traju i za Koprivnicu, Bjelovar i Viroviticu,

Svi koji će se i nakon ove edukacije htjeti educirati u ovom području, moći će to nastaviti na sljedećoj edukaciji Razvoj aplikacija u Visual studio razvojnoj okolini (WPF, ASP). Trajanje te edukacije će također biti 80 sati, a i na ovu edukaciju se već sada možete prijaviti.

Prijave za edukaciju – 042/200-515 (Za Varaždin i Koprivnicu) te 043/263-194 (Virovitica i Bjelovar) odnosno putem e-maila pamela@educirajme.com.