Specijalizirani Engleski/Njemački Jezični Centar u Bjelovaru
Objavljeno: 01.12.2014.

Prvi specijalizirani regionalni Englesko/Njemački Jezični Centar u Bjelovaru,  prema Presto standardu i/ili EducirajMe pristupu!

Prevođenja sa svih svjetskih jezika i na sve svjetske jezika sa ili bez ovjera sudskih tumača.

Standardni engleski/njemački, poslovni engleski/njemački jezik i NOVO Konverzacijski engleski/njemački.

Usklađeno prema europskom jezičnom okviru (A1, A2, B1, B2, C1, C2) uz originalne priručnike, koji se dobijaju u vlasništvo. Uključeno predtestiranje i završno testiranje.

Presto grupni tečajevi grupe i do 8 polaznika.

Individualni/poluindividualni EducirajMe pristup: od 1 do 3 polaznika

 Prijavu pošaljite na informacije@educirajme.com  ili nas nazovite na 043 / 263 194.